برای امام مظلومم

" هو الرفیق "

به نام دین خدا بس که حیله ورزیدند

زمانه همچو قفس تنگ شد برای علی(ع) !

گروه مردم تقوی فروش نفس پرست

گره زدند به دست گره گشای علی(ع) !

ز خطبه های علی(ع)،دل به لرزه می افتد

بلیغ تر از علی (ع ) کیست جز خدای علی(ع) !

 

/ 1 نظر / 27 بازدید