چهل راه برای شناخت راهنما

و اما راههای اول و دوم...

  • اول ) "امام" در قرآن بسیار به کار رفته است . به دو معنی . دو معنی که اصلی اند . یکی برای نمونه هایی که بشر نیستند ؛ لوح محفوظ یا راه آشکار یا کتاب آسمانی که مثال های معنای اول اند . یکی دیگر هم برای نمونه هایی که بشر و انسان هستند؛ بندگان شایسته ی خداوند، مستضعفان و پیامبران.

 

  • دوم)  امام را متکلمین هم به کار برده اند . یعنی همان عالمان علم کلام. علمی که اعتقادات اسلامی را به روش عقلی و با استفاده از منابع اسلامی تایید و تبیین می کند و شبهه هایی را هم که مطرح می شود جواب می دهد . آن ها "امام" را دارای  دو معنا می دانند؛ معنای عمومی و معنای خاص . به معنای عمومی ، امام کسی است که در این دنیا و آن دنیا رهبری عمومی دارد . "امام" به معنای خاص هم چند تعریف دارد اما در همه ی آن ها یک چیز مشترک است و بر آن تاکیید کرده اند ؛ خلافت پیامبر و نیابت از او .

 

و اما این راه ادامه دارد...

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید